ไทย EN
NEWS
Muse Pass Season 7 is coming!!
Dragon Descendants Museum
พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร
พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร ก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสความสัมพันธ์ทางการทูตครบ 20 ปี ของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปี พ.ศ.2539 ภายในจัดแสดงนิทรรศการโดยใช้สื่อจัดแสดงที่ทันสมัย อาทิ ภาพยนตร์ ระบบโสตทัศนูปกรณ์ที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ แสง เสียง หุ่นจำลอง

แบ่งเป็นห้อง 18 ห้อง เริ่มตั้งแต่ประวัติศาสตร์จีนสมัยตำนานการสร้างโลก ลำดับราชวงศ์ต่างๆ การเปลี่ยนแปลงการปกครอง และประวัติความเป็นมาของชาวไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทย

อาคารเป็นรูปลำตัวมังกร ออกแบบตามลักษณะความเชื่อของคนจีนอย่างถูกต้อง ประกอบด้วย หน้าต้องเป็นอูฐ ตาเหมือนกระต่าย เขาของกวาง หูของวัว ตัวของงู เกล็ดของปลา ขาของเสือ อุ้งเท้าของเหยี่ยว สีของลำตัวเลียนแบบเครื่องกังไสโบราณ

นอกจากตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ ภายในบริเวณยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่น ได้แก่ หมู่บ้านมังกรสวรรค์ / ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง / อุทยานพุทธบัญชา (พระยูไล)
การเดินทาง
รถยนต์ส่วนตัว : ใช้ถนนรัตนาธิเบศร์ เชื่อมกับวงแหวนรอบนอก(ถนนกาญจนาภิเษก) ไปทางอำเภอบางบัวทอง จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าสู่เขตจังหวัดสุพรรณบุรีที่อำเภอบางปลาม้า ถนนเข้าเมืองสุพรรณบุรี

รถโดยสารประจำทาง : มีรถโดยสารแบบปรับอากาศและธรรมดาออกจากสถานีหมอชิต 2 (ถนนกำแพงเพชร) และสถานีสายใต้(ถนนบรมราชชนนี) ทุกวัน

การเดินทางในตัวเมืองสุพรรณบุรีมี รถสองแถว ให้บริการ โดยขึ้นบริเวณสี่แยกนางพิม หากต้องการเดินทางออกนอกตัวเมืองติดต่อสอบถามที่คิวรถบริเวณสี่แยกนางพิมได้เลย
ร้านค้าแนะนำใกล้พิพิธภัณฑ์
-
วันพุธ - วันศุกร์ | รอบแรก 10.00 , รอบสุดท้าย 16.00
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ | รอบแรก 09.00 , รอบสุดท้าย 16.00 (เปิดให้เข้าชมทุก 1 ชั่วโมง)
0-3552-6211
ถ.มาลัยแมน ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000