ไทย EN
NEWS
Muse Pass Season 7 is coming!!
Peranakan Phuket Museum
พิพิธภัณฑ์เพอรานากัน ภูเก็ต
“พิพิธภัณฑ์ เพอรานากัน ภูเก็ต” เป็นการจัดแสดงนิทรรศการจำลองประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ ที่อยู่อาศัย อาหารการกิน เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ เพอรานากัน ผ่านเทคโนโลยีการนำเสนอที่ทันสมัย เข้าใจง่าย ได้ทั้งความรู้ และความสนุกสนาน อีกทั้งภัตตาคาร “ครัวย่าหยา” รวบรวมอาหาร และขนมท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อหลากหลายเมนู ให้ได้ลิ้มลอง

พิพิธภัณฑ์นี้รวบรวมสิ่งของ โบราณวัตถุ เครื่องใช้เก่าแก่ที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน เช่น ตราชั่งจดหมายโบราณ เครื่องพิมพ์โทรเลขโบราณ หนังสือเรียบเรียงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ จัดแสดงภาพถ่ายในสมัยโบราณ ตึกสถาปัตยกรรมแบบภูเก็ตดั้งเดิมที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวภูเก็ตและชาวปีนัง ที่เดินทางติดต่อกันเพื่อค้าขายแร่ดีบุก อาหาร และ สินค้าต่างๆ จนก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนด้านอื่นๆ ตามมา
การเดินทาง
รถยนต์ : จากตัวเมืองภูเก็ตไปตามถนนเทพกระษัตรีขาออกระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร จะเห็นโครงการเดอะการ์เด้นอยู่ซ้ายมือตรงข้ามกับห้างโฮมโปร สาขาถลาง (อยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติภูเก็ตประมาณ 15 กิโลเมตร)
ร้านค้าแนะนำใกล้พิพิธภัณฑ์
-
ทุกวัน | 09.00 - 18.00
0-7631-3551 | 09-2224-4574
ชั้น 2 ของโครงการเดอะการ์เด้น ถ.เทพกระษัตรี ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110