ไทย EN
NEWS
Muse Pass Season 7 is coming!!
Phuket Aquarium
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่หลากหลาย สวยงาม และหาดูยาก กว่า 130 ชนิด เพลิดเพลินกับการรับชมสัตว์น้ำและนิทรรศการอันตระการตาด้วยระบบมัลติมีเดียแบบ Fog Screen ภาพยนตร์ 180 องศา เยี่ยมชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติและงานวิจัย โรงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ บ่อเต่าทะเล ให้คุณสนุกสนานไปกับการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน เชิญมา “สำรวจโลกใต้ทะเล Explore The Underwater World” ไปพร้อมกับเราได้ที่ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต (Phuket Aquarium)
การเดินทาง
รถยนต์ : สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต ตั้งอยุ่บริเวณปลายแหลมพันวา และปลายสุดของถนนศักดิเดชไม่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตมากนักใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที

รถประจำทาง : รถสองแถว สาย Makham Bay & Aquarium อ่าวมะขาม
ร้านค้าแนะนำใกล้พิพิธภัณฑ์
-
ทุกวัน | 08.30 - 16.30
0-7639-1126
เลขที่ 51 หมู่ 8 ถ.ศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000