ไทย EN
NEWS
Muse Pass Season 7 is coming!!
Phuket Thaihua Museum
พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว
“จากอดีตห้องเรียน สู่แหล่งเรียนรู้ชุมชน” จากโรงเรียนเก่าแก่สู่แหล่งรวมเรื่องเล่าของชาวจีนโพ้นทะเลที่มาตั้งรกรากถึงเกาะภูเก็ต ใครจะรู้ว่าชาวจีนสามารถหลอมรวมประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปัญญาของตนเองกับท้องถิ่นดั้งเดิมจนก่อเกิดวัฒนธรรมใหม่และได้กลายเป็นเอกลักษณ์ของเกาะภูเก็ตสืบมา
การเดินทาง
รถยนต์ - จากตัวเมืองให้ขับเข้าเส้นถนนกระบี่ จะเห็นพิพิธภัณฑ์อยู่ทางด้านซ้าย
ร้านค้าแนะนำใกล้พิพิธภัณฑ์
-
ทุกวัน | 09.00-17.00
0-7621-1224
เลขที่ 28 ถ.กระบี่ ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000