ไทย EN
NEWS
Muse Pass Season 7 is coming!!
Phuwiang Fossil Research Center and Dinosaur Museum
พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง
ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง จัดแสดงนิทรรศการถาวรเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติ วิวัฒนาการ ธรรมชาติศึกษาและสิ่งมีชีวิตทางด้านธรณีวิทยาและไดโนเสาร์
การเดินทาง
รถยนต์ : จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1(ถนนพหลโยธิน) ถึงจังหวัดสระบุรี ตรงหลักกม.ที่ 107 แยกขวาเข้าทาง หลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านจังหวัดนครราชสีมา ถึงจังหวัดขอนแก่น ระยะทาง 449 กิโลเมตร

รถโดยสารประจำทาง : เส้นทางกรุงเทพฯ-ขอนแก่น จากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ(หมอชิต 2) บริการทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง และใช้เส้นทางหลวงสาย 2038 ไปอำเภอชุมแพ อำเภอภูเวียง พิพิธภัณฑ์อยู่ก่อนถึงอุทยานฯ ประมาณ 3 กิโลเมตร
ร้านค้าแนะนำใกล้พิพิธภัณฑ์
-
วันอังคาร - วันอาทิตย์ (ปิดทุกวันจันทร์) | 09.00 - 17.00
0-4343-8204 | 0-4343-8206
ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น 40150