ไทย EN
NEWS
Muse Pass Season 7 is coming!!
Khonkaen Philatelic Museum
พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร ขอนแก่น
พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร จังหวัดขอนแก่น เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ตราไปษณียากรที่มีทั้งหมด 8 แห่งทั่วภูมิภาคในประเทศไทย ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของที่ทำการไปรษณีย์ขอนแก่น เป็นสถานที่รวบรวมหลักฐานด้านกิจการไปรษณีย์และตราไปรษณียากรของไทย เพื่อเป็นศูนย์กลางของนักสะสมและผู้สนใจในการเข้าชม ศึกษา ค้นคว้าความรู้ มีทั้งตราไปรษณียากรของไทยและต่างประเทศ อาทิ ตราไปรษณียากรชุดแรกของไทย ดวงแรกของโลก ตราไปรษณียากรที่ล้ำค่ายิ่งของไทย ตราไปรษณียากรทองคำ ภาพต้นแบบตราไปรษณียากรชุดประวัติศาสตร์ ภาพประดิษฐ์จากตราไปรษณียากรนับพันดวง ภาพขั้นตอนและวิธีการพิมพ์ตราไปรษณียากรไทย ตราไปรษณียากรต่างประเทศ เป็นต้น

ซึ่งลักษณะของการจัดแสดงนั้นจัดแบ่งเป็น ส่วนนิทรรศการถาวร นิทรรศการหมุนเวียน มุมกิจกรรม ห้องสมุด และร้านจำหน่ายตราไปรษณียากร ผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับมุมเปิดโลกกว้างกับแสตมป์จากอดีตสู่ปัจจุบัน มุมไขความลับบนดวงแสตมป์ด้วยแว่นขยาย และมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสร้างความเพลิดเพลินและก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้ ก็ยังมีเรื่องราวของแสตมป์ที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นด้วย
การเดินทาง
รถยนต์ : จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1(ถนนพหลโยธิน) ถึงจังหวัดสระบุรี ตรงหลัก กม.ที่ 107 แยกขวาเข้าถนนมิตรภาพ ผ่านจังหวัดนครราชสีมา ถึงจังหวัดขอนแก่น ระยะทาง 449 กิโลเมตร

รถโดยสารประจำทาง : เส้นทางกรุงเทพฯ-ขอนแก่น จากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ(หมอชิต 2) บริการทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง
ร้านค้าแนะนำใกล้พิพิธภัณฑ์
-
วันจันทร์-วันศุกร์ (ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) | 08.30-16.30 **ติดต่อก่อนเข้าชม**
0-4323-4650 ต่อ 108
เลขที่ 153/8 อาคารไปรษณีย์ขอนแก่น(ชั้น1,3) ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000