ไทย EN
NEWS
Muse Pass Season 7 is coming!!
Royal Park Rajapruek
อุทยานหลวงราชพฤกษ์
อุทยานมีเนื้อที่กว้างขว้างกว่า 500 ไร่ เป็นที่รวบรวมพรรณไม้นานาชนิดทั่วทุกมุมโลก โดยมีการจัดแสดงเป็นสวนต่างๆ ตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้สวยงามและภูมิสถาปัติยกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่การจัดแสดงโดยแบ่งอุทยานเป็นดังนี้ สวนไทย สวนนานาชาติ และสวนองค์กรต่างๆ
การเดินทาง
รถสาธารณะ : ใช้บริการรถแท็กซี่ หรือ รถสองแถว(รถสี่ล้อแดง) จากตัวเมืองเชียงใหม่มายังอุทยานหลวงราชพฆฤกษ์ โดยค่าโดยสารแบบเหมา ไป-กลับ ราคา 600 บาท
ร้านค้าแนะนำใกล้พิพิธภัณฑ์
-
ทุกวัน | 08.00 - 18.00
0-5311-4110-5
เลขที่ 334 หมู่3 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100