ไทย EN
NEWS
Muse Pass Season 7 is coming!!
Sgt.Maj.Thawee Folk Museum
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี ทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้าวของเครื่องใช้ที่แสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของชาวจังหวัดพิษณุโลก ด้านในจัดเป็นสวนธรรมชาติตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้ไทยหลากหลายชนิด มีอาคารแหล่งข้อมูลและจัดแสดงสินค้าของที่ระลึก ส่วนจัดแสดงมี 3 อาคารหลัก คือ

อาคารหลังแรก เป็นบ้านไม้ที่เจ้าของเดิมสร้างขึ้นหลังเหตุการณ์ไฟไหม้ย่านตลาดเมืองพิษณุโลก รุ่นบุกเบิก ใช้จัดแสดงรูปภาพเก่าที่แสดงถึงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพิษณุโลก อาทิ รูปการออกตรวจราชการงานเมืองในอดีต, รูปเหตุการณ์ไฟไหม้ ปี พ.ศ.2500, รูปทัศนียภาพเมืองพิษณุโลกก่อนและหลังไฟไหม้ใหญ่, ภาพของดีเมืองพิษณุโลก และภาพชุมชนสำคัญในอดีต เป็นต้น

อาคารหลังที่สอง เป็นอาคารไม้สองชั้น สร้างขึ้นแบบร่วมสมัยเมื่อประมาณ 50 ปีที่แล้ว จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้พื้นบ้านไทยในอดีต มีข้าวของเครื่องใช้จากทุกภูมิภาคของประเทศไทย แต่จะเน้นพิเศษในเขตภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก,พิจิตร,นครสวรรค์,กำแพงเพชร,เพชรบูรณ์,ตาก,สุโขทัย,อุตรดิตถ์ แบ่งตามประโยชน์ใช้งาน ชั้นล่างจัดแสดงกระต่ายขูดมะพร้าว เครื่องจักสาน เครื่องเขิน ตุ่ม โอ่ง หม้อน้ำ เครื่องมือจับสัตว์ เครื่องมือจับปลา เหรียญธนบัตร เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และนิทรรศการทำนา

อาคารหลังที่สาม จัดแสดงนิทรรศการชาวโซ่งหรือลาวโซ่งหรือไทยทรงดำ กรณีศึกษาชาวโซ่งบ้านแหลมมะค่า อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งอพยพมาจากเพชรบุรีและราชบุรี จัดแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิตและการประกอบพิธีกรรมของชาวโซ่ง เช่น พิธีเสนเรือน, งานกินหลองหรืองานแต่งงานของชาวโซ่ง เป็นต้น

นอกจากอาคารจัดแสดงทั้ง 3 หลัง ยังมีอาคารคลังพิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่เก็บรวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้ไว้เป็นจำนวนมากและยังมีวัตถุธรรมชาติ เช่น หินประเภทต่างๆ ซากสัตว์,เขาสัตว์,สมุนไพร,ยาไทยและเครื่องมือแพทย์แผนโบราณ เป็นต้น
การเดินทาง
รถยนต์ : ใช้ถนนหมายเลข 117 มุ่งตรงเข้าตัวเมืองพิษณุโลก และมุ่งหน้าไปตามเส้นทางไปวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ก่อนถึงสะพานข้ามแม่น้ำน่านเป็นแยกวงเวียน ให้เลี้ยวซ้ายไปเส้นทางสถานีรถไฟ ผ่านสถานีรถไฟแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 500 เมตร เลี้ยวขวาอีกครั้ง พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี ตั้งอยู่ทางขวามือ

รถโดยสารท้องถิ่น : ขึ้นสองแถวจากสถานีรถไฟ หรือสถานีขนส่ง ไปถนนวิสุทธิ์กษัตริย์ (บอกว่าไปพิพิธภัณฑ์จ่าทวี)
ร้านค้าแนะนำใกล้พิพิธภัณฑ์
-
ทุกวัน | 08.30 - 16.30
055-212-749
เลขที่ 26/138 ถ.วิสุทธิกษัตริย์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000