ไทย EN
NEWS
Muse Pass Season 7 is coming!!
Sapchampa Museum
พิพิธภัณฑ์ซับจำปา
เมืองโบราณซับจำปา เป็นเมืองโบราณยุคทวารวดี จากร่องรอยคูน้ำคันดินและหลักฐานโบราณวัตถุที่พบทั่วไปในแถบ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ถือว่าเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งของยุคทวารวดี และสิ่งที่อยู่คู่กับเมืองโบราณแห่งนี้ คือ ป่าจำปีสิรินธร จำปีสายพันธุ์ใหม่ของโลกที่พบเฉพาะในพื้นที่นี้เท่านั้น

ด้วยความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชุมชนและต้นไม้อันมีคุณค่า หน่วยงานภาครัฐและประชาชนในพื้นที่จึงช่วยกันจัดตั้ง ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณซับจำปาและป่าจำปีสิรินธร ขึ้นที่โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ต่อมาได้รับความร่วมมือกับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ พัฒนาปรับปรุงเป็นต้นแบบพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
การเดินทาง
รถยนต์ : จากกรุงเทพฯ ไปตามถนนพหลโยธิน เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านจังหวัดสระบุรี อำเภอพระพุทธบาท เข้าสู่ จังหวัดลพบุรี ระยะทางประมาณ 153 กิโลเมตร

รถประจำทาง : มีรถโดยสารธรรมดาและปรับอากาศ สายกรุงเทพฯ-ลพบุรี ออกจากสถานีขนส่งจตุจักร(หมอชิต 2) ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง

รถไฟ : มีบริการรถไฟออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ(หัวลำโพง) ไปยังจังหวัดลพบุรี ทุกวัน

รถตู้ : มีรถตู้สายกรุงเทพฯ-ลพบุรี ออกจากกรุงเทพฯ ทุกวัน มี 2 คิว คือ
- อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ หน้าโรงพยาบาลราชวิถี ปลายทางหน้าสถานีรถไฟลพบุรี
- อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ บริเวณใต้ทางด่วน ปลายทางพระปรางค์สามยอด

จากตัวเมืองลพบุรี ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน พอถึงวงเวียนแล้วเลี้ยวเข้าทางหลวงหมายเลข 2338 ขับตรงไปถึงพิพิธภัณฑ์ซับจำปา
ร้านค้าแนะนำใกล้พิพิธภัณฑ์
-
ทุกวัน | 08.30 - 16.30
0-3678-8101 | 08-1667-7339
หมู่ที่ 1 ต.ซับจำปา อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 15230