ไทย EN
NEWS
Muse Pass Season 7 is coming!!
Baan Hollanda
บ้านฮอลันดา
บ้านฮอลันดา อาจเรียกได้ว่าเป็นศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและดัตช์ คือไม่เน้นโบราณวัตถุ แต่เป็นนิทรรศการที่ว่าด้วยประวัติศาสตร์เรื่องราวของดัตช์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งดร.ธีรวัต ณ ป้อมเพชร ผู้ค้นคว้าและจัดทำเนื้อหานิทรรศการบอกว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก เพราะประวัติศาสตร์เป็นเรื่องที่น่าเบื่อแต่จะนำเสนออย่างไรให้น่าสนใจ

อาคารจัดแสดงเป็นอาคารก่ออิฐสูงสองชั้นสีส้มสดใส สร้างใหม่โดยยึดรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของสถานีการค้าดัตช์ เท่าที่พอจะหาหลักฐานได้แล้วเสร็จในปี 2554 โดยได้รับทุนสนับสนุนจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์และงบประมาณจากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ ส่วนที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดพนัญเชิง ซึ่งอยู่ติดกัน
การเดินทาง
รถยนต์ : หากมาจากเส้นบางปะอิน – อยุธยา มุ่งหน้าวัดพนัญเชิงบ้านฮอลันดาจะอยู่ทางซ้ายมือ 100 เมตรก่อนถึงวัดพนัญเชิง ให้เลี้ยวเข้าซอยคานเรือ จากนั้นตามทางมาจนสุดทางจะพบกับบ้านฮอลันดา

รถยนต์ : หากมาจากเส้นโรจนะ มุ่งหน้าเกาะเมืองอยุธยา ถึงเจดีย์วัดสามปลื้มให้เลี้ยวซ้าย ผ่านวัดใหญ่ไชยมงคล ผ่านทางรถไฟวัดพนัญเชิง บ้านฮอลันดาจะอยู่ทางขวามือ ให้เลี้ยวเข้าซอยคานเรือตามทางมาจนสุดทางจะพบกับบ้านฮอลันดา

รถตู้โดยสารประจำทาง : นั่งรถตู้สายกรุงเทพฯ – อยุธยา ลงที่เจดีย์วัดสามปลื้ม จากนั้นต่อมอเตอร์ไซค์รับจ้าง/รถรับจ้าง ผ่านวัดใหญ่ชัยมงคล ผ่านทางรถไฟ ผ่านวัดพนัญเชิง บ้านฮอลันดาจะอยู่ทางขวามือ ให้เลี้ยวเข้าซอยคานเรือ ตามทางมาจนสุดทางจะพบกับบ้านฮอลันดา
ร้านค้าแนะนำใกล้พิพิธภัณฑ์
-
วันพุธ - วันอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์-วันอังคาร) | 09.00 - 17.00
0-3523-5200
หมู่ 4 ซ.คานเรือ ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000