ไทย EN
NEWS
Muse Pass Season 7 is coming!!
SACICT Gallery
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(ศ.ศ.ป.) เป็นองค์กรหลักในการอนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านสู่ความเป็นเลิศ จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน เผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานศิลปาชีพให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ศ.ศ.ป. จึงเปรียบเสมือนประตูบานสำคัญที่เปิดตลาดการค้าและขยายงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านออกสู่ตลาดโลก รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการออกแบบ ปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานของงานศิลปหัตถกรรมไทย ตลอดจนเป็นศูนย์กลางเจรจาทางการค้าระหว่างผู้ผลิตกับผู้ซื้อสินค้าจากในประเทศและต่างประเทศ
การเดินทาง
รถยนต์ :
1. ใช้ทางด่วนศรีรัช(สายบางปะอิน-ปากเกร็ด) ขับตามป้ายบอกทางไปบางไทร แล้วชิดซ้ายออกทางหมายเลข 2-16 เข้าสู่ถนนกาญจนาภิเษก(ทางหลวงหมายเลข 9) สังเกตป้ายศูนย์ศิลปาชีพบางไทร แล้วกลับรถใต้สะพานเชียงราก เจอทางแยกให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนหมายเลข 3309 ตรงไปประมาณ 3 กม.
2. ใช้เส้นทางถนนกาญจนาภิเษก(ทางหลวงหมายเลข 9) ขับตรงไปจนถึงสะพานเชียงราก สังเกตป้ายศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ตรงไปจนเจอทางแยกให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนหมายเลข 3309 ตรงไปประมาณ 3 กม.

รถโดยสารประจำทาง สาย 383 (รังสิต) ตรงข้ามศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต โดยรถจะผ่านหน้าศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
ร้านค้าแนะนำใกล้พิพิธภัณฑ์
-
ทุกวัน | 08.30 - 16.30
1289
เลขที่ 59 หมู่ 4 ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290