ไทย EN
NEWS
Muse Pass Season 7 is coming!!
The National Memorial
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เป็นแหล่งค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ความเป็นชาติไทย เป็นสถานที่เชิดชูเกียรติของบรรพบุรุษที่พลีชีพเพื่อชาติ กระตุ้นเตือนให้คนไทยได้เห็นภัยสงครามในอดีต รวมถึงเป็นที่ศึกษาหาความรู้ และพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป
การเดินทาง
รถโดยสารประจำทางสาย 29, 34, 39, 59, 95, 188, 356, ปอ.503, ปอ.504, ปอ.510, ปอ.529, ปอ.554, ปอ.555

รถยนต์ : ตั้งอยู่บริเวณทางแยกต่างระดับอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ช่วงถนนวิภาวดีรังสิต บรรจบกับถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในพื้นที่ 38 ไร่ 1 งาน 97 ตารางวา
ร้านค้าแนะนำใกล้พิพิธภัณฑ์
-
ทุกวัน (ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์) | 09.00 - 15.00
0-2533-8467 | 0-2532-1021
เลขที่ 9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130