ไทย EN
NEWS
Muse Pass Season 7 is coming!!
Golden Jubilee National Geological Museum
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี สร้างเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ซึ่งเป็น 1 ใน 12 โครงการ ศิลปวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้พิพิธภัณฑ์ดังกล่าวเป็นสถานที่อนุรักษ์แหล่งข้อมูลอ้างอิง และตัวอย่างที่สำคัญทางธรณีวิทยา สำหรับให้ประชาชนชาวไทยศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องธรณีวิทยาอันมีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และการพัฒนาประเทศ พื้นที่จัดแสดงมีทั้งหมด 4 ชั้น มีทั้งนิทรรศการภายนอก สวนหิน พืชโบราณ โมเดลสัตว์ดึกดำบรรพ์ ภายในจัดแสดงนิทรรศการ กำเนิดโลก ส่วนประกอบของโลก หิน วิวัฒนาการสิ่งมีชีวิต การค้นพบไดโนเสาร์ในประเทศไทย โครงกระดูกไดโนเสาร์จำลอง สวนดึกดำบรรพ์จำลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริง เหมืองแร่ ตัวอย่างแร่ การใช้ประโยชน์จากแร่ ธรรีพิบัติภัย ดินถล่ม สึนามิ หลุมหยุบ ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ พลังงานทางเลือง น้ำบาดาล
การเดินทาง
รถยนต์ : ขับมาตามทางถนนกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันออก (ถนนหมายเลข 9) มุ่งไป ตำบลคลองสี่ ใช้ทางออกไป อ.คลองหลวง/อ.หนองเสือ ขับไปตามถนนคลองหลวง (ถนนหมายเลข 3214) จากนั้นกลับรถมุ่งตรงไป ถึงสะพานข้ามคลองห้า แล้วเลี้ยวซ้าย จากนั้นสังเกตทางซ้ายมือจะเห็นป้ายหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ให้เลี้ยวซ้ายข้ามสะพานไปจะถึงจุดหมาย

รถยนต์ : ขับมาตามทางถนนพหลโยธิน(ถนนหมายเลข 1) มุ่งไป อ.คลองหลวง/กาญจนาภิเษก ขับไปตามถนนคลองหลวง (ถนนหมายเลข 3214) จากนั้นมุ่งตรงไป ถึงสะพานข้ามคลองห้า แล้วเลี้ยวซ้าย จากนั้นสังเกตทางซ้ายมือจะเห็นป้ายหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ให้เลี้ยวซ้ายข้ามสะพานไปจะถึงจุดหมาย
ร้านค้าแนะนำใกล้พิพิธภัณฑ์
-
วันอังคาร - วันอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) | 09.30 - 16.30
0-2902-7695
เลขที่ 55 หมุ่ 5 ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120