ไทย EN
NEWS
Muse Pass Season 6 : Now Available
NSM Science Museum
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2538 มีพันธกิจหลักในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทย ด้วยการเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ในรูปแบบ Edutainment & Interactive ที่ทันสมัย ผู้เข้าชมสามารถเรียนรู้ สัมผัส และหาคำตอบได้ด้วยตนเอง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ณ อพวช. คลองห้า จ.ปทุมธานี)

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (Science Museum)
เปิดโลกใหม่แห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของตัวอาคารรูปทรงลูกบาศก์ขนาดใหญ่ 3 ลูก วางพิงกันอย่างสมดุล พบนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากมาย ตลอดจนกิจกรรมที่ชวนค้นพบ ทดลอง และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา (Natural History Museum)
มาค้นพบความหลากหลายทางธรรมชาติอันน่าพิศวงของพืชและสัตว์ในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ที่เป็นทั้งศูนย์วิจัย ศูนย์ข้อมูลอ้างอิงวัสดุตัวอย่างทางด้านธรรมชาติวิทยาของประเทศไทย ตลอดจนจัดแสดงนิทรรศการทางธรรมชาติวิทยาที่น่าสนใจใคร่รู้

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Museum)
เดินทางสู่โลกแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนรู้วิธีคิดและกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร การคำนวณ และคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหลักของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำโลกเข้าสู่ยุคแห่งการสื่อสารไร้พรมแดน
การเดินทาง
รถโดยสารประจำทางสาย ปอ. 538

รถ Shuttle Bus อพวช.
- ออกจาก อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – อพวช. วันละ 2 เที่ยว เวลา 09.30 น. และ 11.00 น.
- จุดจอดหน้ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- จุดจอดรับใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ หน้าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
- ออกจาก อพวช. - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ วันละ 2 เที่ยว เวลา 14.30 น. และ 16.30 น.
ร้านค้าแนะนำใกล้พิพิธภัณฑ์
-
วันอังคาร - วันศุกร์ 09.30 - 16.00 น. | วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.30 - 17.00 น. (ปิดทำการทุกวันจันทร์)
0-2577-9999 ต่อ 2122 - 2123
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120