ไทย EN
NEWS
Muse Pass Season 7 is coming!!
GIT Gem and Jewelry Museum
พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ
แหล่งข้อมูลและการเรียนรู้เกี่ยวกับอัญมณีที่ตั้งอยู่บนถนนสายเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ ภายในมีการจัดแสดงอัญมณีและเครื่องประดับตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ อาทิเช่น การกำเนิดอัญมณี การทำเหมืองพลอยและเหมืองทอง การจัดแสดงตัวอย่างเพชรและพลอยประเภทต่างๆ รวมทั้งโลหะมีค่า และเครื่องประดับโบราณ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
การเดินทาง
รถโดยสารประจำทางสาย 15, 76, 77, 115, 504, 547

รถไฟฟ้า BTS : สถานีศาลาแดง หรือ สถานีช่องนนทรี
ร้านค้าแนะนำใกล้พิพิธภัณฑ์
-
วันจันทร์ - วันศุกร์ (ปิดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) | 09.00 - 17.00
0-2634-4999 ต่อ 312
อาคาร ITF Tower ชั้น 2 เลขที่ 140 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500