ไทย EN
NEWS
Muse Pass Season 6 : Now Available
NSM Science Square
จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในบรรยากาศอันทันสมัยตามไลฟ์สไตล์ของคนเมืองด้วยนิทรรศการ และชิ้นงานวิทยาศาสตร์แบบ Interactive และกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ โลกของหนูน้อยนักประดิษฐ์ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และนิทรรศการบทเรียนในความมืด ซึ่งให้ความรู้ประสบการณ์จริง ผู้เข้าชมสามารถทดลอง สัมผัส เรียนรู้ด้วยตัวเอง พร้อมสร้างจินตนาการ แรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชน

“จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.” ทางเลือกใหม่ของการใช้เวลาพักผ่อนอย่างมีคุณภาพและเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน
การเดินทาง
รถโดยสารประจำทางสาย 4, 16, 21, 25, 29, 34, 36, 40, 45, 47, 50, 67, 93, 113, 141, 163, 187, 172, 501

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT : ลงสถานีสามย่าน (ทางออกที่ 2)

รถไฟฟ้า BTS : ลงสถานีศาลาแดง เปลี่ยนขึ้น รถไฟใต้ดิน (MRT)
ร้านค้าแนะนำใกล้พิพิธภัณฑ์
-
วันจันทร์ - วันศุกร์ 10.00 - 18.00 | วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.30 - 18.30
02-160-5356 | 02-577-9999 ต่อ 2122-2123
ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี เลขที่ 319 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330