ไทย EN
NEWS
Muse Pass Season 7 is coming!!
Chulalongkorn University Museum of Natural History
พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นพิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติวิทยาแห่งแรกของประเทศไทย จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้อยู่ภายใต้การดูแลของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมตัวอย่างสิ่งมีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติที่สะสมมาแต่เดิมรวมทั้งที่มีการวิจัยและค้นพบใหม่เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าอ้างอิงทางวิชาการและการอนุรักษ์ ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงตัวอย่างสิ่งมีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ โครงกระดูกของสิ่งมีชีวิต ตัวอย่างเปลือกหอยต่างๆ ของไทย ซากดึกดำบรรพ์ที่พบในประเทศไทย ชีววิทยาของผึ้ง ตัวอย่างปลาในวรรณคดี ตัวอย่างตะพาบ ม่านลาย ซึ่งพบในประเทศไทยแห่งเดียวในโลก เป็นต้น
การเดินทาง
รถโดยสารประจำทางสาย 16, 21, 25, 29, 34, 36, 40, 50, 93, 113, 159, 163, 501, 502, 529

รถไฟฟ้า BTS : สถานีสยาม

รถไฟฟ้า MRT : สถานีสามย่าน
ร้านค้าแนะนำใกล้พิพิธภัณฑ์
-
วันจันทร์ - วันศุกร์ (ปิดวันเสาร์ - อาทิตย์, วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) | 09.00 - 16.00
0-2218-5266
ตึกชีววิทยา1 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330