ไทย EN
NEWS
Muse Pass Season 7 is coming!!
Police Museum Parusakawan Palace
พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน
เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติวงการตำรวจไทย ประกอบด้วยส่วน “ตำหนักจิตรลดา” ที่จัดแสดงนิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีต่อกิจการตำรวจไทย และ“อาคารกระจก” จัดแสดงนิทรรศการความเป็นมาของตำรวจไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน
การเดินทาง
รถโดยสารประจำทาง
สาย 72 - ลงป้ายกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บชน.)
สาย 70 - ลงป้ายกองทัพภาคที่ 1
สาย 12 - ลงป้ายสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
สาย 99 / 23 / 16 และ ปอ.5 - ลงป้ายกระทรวงศึกษาธิการ
สาย ปอ.503 ลงป้ายวัดเบญจมบพิตร
ร้านค้าแนะนำใกล้พิพิธภัณฑ์
-
วันพุธ - วันอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์ - วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) | 10.00 - 16.00
0-2282-5057
เลขที่ 323 ถ.ศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300