ไทย EN
NEWS
Muse Pass Season 7 is coming!!
Anti Corruption Museum
พิพิธภัณฑ์ต้านโกง
แหล่งเรียนรู้แห่งเดียวของประเทศไทย ที่จัดแสดงเรื่องราวในอดีต ปัจจุบัน และเชื่อมโยงอนาคตของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย ผ่านสื่อการเรียนรู้และเทคนิคการจัดแสดงที่ทันสมัย สนุกสนาน เพลิดเพลินบนพื้นฐานแนวคิดที่ว่า "เมื่อเปลี่ยนตัวเองได้ ก็เปลี่ยนสังคมได้"
การเดินทาง
รถโดยสารประจำทางสาย 16, 23, 99, 157, 505, 509
ร้านค้าแนะนำใกล้พิพิธภัณฑ์
-
วันจันทร์ - วันศุกร์ (ปิดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์) | 09.00 - 15.00 น.
0-2282-3161 ต่อ 138
สำนักงาน ป.ป.ช. เลขที่ 165/1 ถ.พิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300