ไทย EN
NEWS
Muse Pass Season 7 is coming!!
Sam Sen Nai Philatelic Museum
พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร สามเสนใน
พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร สามเสนใน ตั้งอยู่ชั้นสองของอาคารไปรษณีย์ ด้านหลังที่ทำการไปรษณีย์สามเสนใน เป็นสถานที่รวบรวมประวัติความเป็นมาของการไปรษณีย์ไทย และแสตมป์ยุคเริ่มแรก ตั้งแต่การก่อกำเนิดแสตมป์ดวงแรกของโลกที่ประเทศอังกฤษ และ การนำแสตมป์เข้ามาใช้ในประเทศไทย แสตมป์ดวงแรกที่ประเทศไทยใช้ในสมัยรัชกาลที่ 4

ภายในพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงดวงตราไปรษณียากร ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน มีกว่า 800 ชุด และยังรวบรวมแสตมป์จากทั่วโลกกว่า 200 ประเทศ ที่เข้าร่วมสหภาพสากลไปรษณีย์ (The Symbol of Universal Union) ซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีรูปแบบและสีสันของแสตมป์แตกต่างกันไป

และยังมีภาพวาดที่ติดอยู่รอบๆ ห้องจัดแสดง อาทิ ภาพต้นแบบในการผลิตแสตมป์หลายชุด เช่น ชุดวันเด็ก ชุดดอกไม้ แสตมป์ในวโรกาสพิเศษต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล และพระบรมวงศานุวงศ์

นอกจากส่วนจัดแสดงแล้ว ยังมีห้องสมุดที่ให้ความรู้เกี่ยวกับแสตมป์ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์ มีการจัดนิทรรศการหมุนเวียนเนื้อหาตามวันสำคัญๆ และมีแสตมป์ชุดพิเศษสำหรับโอกาสนั้นๆ มาจัดแสดงด้วย
การเดินทาง
รถโดยสารประจำทาง สาย 3, 8, 29, 52, ปอ.8, ปอ.29, ปอ.34, ปอ.39, ปอ.510

รถไฟฟ้า BTS : สถานีสะพานควาย
ร้านค้าแนะนำใกล้พิพิธภัณฑ์
-
วันพุธ - วันอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์ - วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) | 08.30 - 16.30
0-2271-2439
ชั้น 2 อาคารปฎิบัติการไปรษณีย์สามเสนใน ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400