ไทย EN
NEWS
Muse Pass Season 7 is coming!!
Bangkok Local Museum Bangrak
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก หรือ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก ได้จัดตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์และความตั้งใจของอาจารย์วราพร สุรวดี ผู้เป็นเจ้าของ ต่อมาได้ทำเรื่องยกบ้านให้เป็นสมบัติของกรุงเทพมหานคร หลังจากนั้นเขตบางรักจึงได้จัดทำบ้านดังกล่าวให้เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น โดยรูปแบบการจัดแสดงบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบางกอกที่มีฐานะปานกลาง ในช่วงก่อนและหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ.2480-2500) ผ่านข้าวของเครื่องใช้ที่นำมาแสดง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นของใช้ที่เจ้าของบ้านได้ใช้งานจริง
การเดินทาง
รถโดยสารประจำทางสาย 1, 16, 35, 36, 45, 75, 93, 183
ร้านค้าแนะนำใกล้พิพิธภัณฑ์
-
วันพุธ - วันอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์ - อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) | 10.00 - 16.00 น.

0-2233-7027 | 0-2231-6741
เลขที่ 273 ซ.เจริญกรุง 43 ถ.เจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม. 10500