ไทย EN
NEWS
Muse Pass Season 7 is coming!!
INVESTORY : Investment Discovery Museum
พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน
INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนแห่งแรกของประเทศไทย

พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน (Investment Discovery Museum) ตั้งอยู่บนพื้นที่ 1,260 ตารางเมตร บริเวณชั้นใต้ดิน อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการเงินและการลงทุน โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มเป้าหมายหลัก ซึ่งได้แก่ เยาวชนไทย ให้มีความสนใจในเรื่องการวางแผนทางการเงิน และเกิดแรงบันดาลใจที่จะเริ่มต้นลงทุน ตลอดจนเข้าใจถึงความสำคัญของตลาดทุนและบทบาทหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

INVESTORY นำเสนอความรู้โดยใช้การเล่าเรื่อง (Storyline) ผ่านตัวละคร Money Monsters ศัตรูร้ายทางการเงิน และ SET Heroes ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของหุ้น ตราสารหนี้ กองทุนรวม และอนุพันธ์ ตลอดจนสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าชมได้รู้จักและตระหนักถึงปัญหาทางการเงินที่มีอยู่รอบๆ ตัว จนเกิดความต้องการที่จะหาทางแก้ไขปัญหาโดยการวางแผนทางการเงินและการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ จนสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในที่สุด

นอกจากนี้ INVESTORY ยังมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายประกอบการเล่าเรื่องราว โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าชม เพื่อให้ผู้สนใจได้ทดลองปฏิบัติจริง (Interactive Self-Discovery) ด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน
การเดินทาง
รถโดยสารประจำทางสาย 73, 73ก, 98, 136, 137, 157, 163, 172, 179, 185, 206, 514, 517, 528, 529

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT : สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทางออก 3

รถยนต์ : 1.3 กม.จากทางขึ้น - ลงทางด่วนรัชดาภิเษก
2.0 กม. จากทางขึ้น - ลงทางด่วนพระราม 9
ร้านค้าแนะนำใกล้พิพิธภัณฑ์
-
วันอังคาร - วันอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์, วันปีใหม่, วันสงกรานต์) | 09.30-19.00 (ปิดจำหน่ายบัตร 18.00 น.)
0-2009-9999
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400