ไทย EN
NEWS
Muse Pass Season 7 is coming!!
Bank of Thailand Learning Center
ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand Learning Center)

เดิมเป็นอาคารโรงพิมพ์ธนบัตรแห่งแรกของประเทศไทย ที่จัดตั้งขึ้นมาด้วยความสามารถของคนไทยและยังเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความมุ่งมั่นด้านการพัฒนาวิทยาการของประเทศ ภายในโรงพิมพ์ธนบัตรมีห้องมั่นคง เดิมเก็บรักษาธนบัตรของประเทศซึ่งเป็นเขตหวงห้ามเฉพาะ อาคารแห่งนี้จึงมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ มีอายุกว่า 50 ปีแต่โครงสร้างอาคารยังมีความแข็งแรงและความงดงามทางสถาปัตยกรรม มีความโดดเด่นที่หลังคาคอนกรีตทรงโค้ง ซึ่งเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย
การเดินทาง
รถโดยสารประจำทาง
ป้ายวัดสามพระยา 3, 9, ปอ.9, 30, 32, 33, 43, 53, 64, 65, 524
ป้ายตรงข้ามวัดสามพระยา 3, 9, ปอ.9, 30, 32, 33, 53L, 53, 64, 65, 516, 524
ป้ายตรงข้ามธนาคารแห่งประเทศไทย 3, 9, ปอ.9, 30, 32, 33, 49, 53, 64, 65, 516, 524
ป้ายหน้าธนาคารแห่งประเทศไทย 3, 9, ปอ.9, 30, 32, 33, 43, 49, 53L, 64, 65, 524

เรือด่วนเจ้าพระยา : ธงสีส้ม, ธงสีเขียว, ธงสีเหลือง ขึ้นที่ท่าเรือเทเวศร์
ร้านค้าแนะนำใกล้พิพิธภัณฑ์
-
วันอังคาร - วันอาทิตย์ (ปิดทำการวันจันทร์) | 09.30 – 20.00 (ส่วนพิพิธภัณฑ์ 09.30 - 16.30)
0-2283-5353
เลขที่ 273 ถ.สามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200