ไทย EN
NEWS
Muse Pass Season 7 is coming!!
Phya Thai Palace
พระราชวังพญาไท
พระราชวังพญาไท มีประวัติอันยาวนานกว่าหนึ่งศตวรรษ เคยเป็นที่ประทับพักผ่อนพระราชอิริยาบถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เริ่มจากเป็นโรงนาหลวงอันเป็นที่ทดลองทำนาทำสวน เป็นพระตำหนักสมเด็จพระพันปีหลวง เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้า เป็นโรงแรมชั้นหนึ่ง และต่อมาได้เป็นที่ทำการของกองทัพบกด้านการรักษาพยาบาล จนเป็นจุดเริ่มต้นของโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ปัจจุบันพระราชวังพญาไทได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับให้เข้าชม
การเดินทาง
รถโดยสารประจำทางสาย 8, 12, 14, 28, 522, 536, 166, 542, 515, 157

สถานีรถไฟฟ้า BTS : สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
ร้านค้าแนะนำใกล้พิพิธภัณฑ์
-
วันอังคารและวันพฤหัสบดี 13.30 น. / วันเสาร์และวันอาทิตย์ 09.30, 13.30 น. (ปิดวันจันทร์, วันพุธและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
0-2354-7987
(ภายในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า) เลขที่ 315 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400