ไทย EN
NEWS
Muse Pass Season 7 is coming!!
Baan Mowaan
บ้านหมอหวาน
บำรุงชาติสาสนายาไทย หรือ บ้านหมอหวาน อาคารเก่าแก่สไตล์โคโลเนียล ย่านเสาชิงช้า เป็นมรดกจากนายหวาน รอดม่วง แพทย์แผนโบราณ ในสมัยรัชกาลที่ 5-รัชกาลที่ 8 จนถึงปัจจุบัน บ้านหลังนี้ได้ตกทอดสู่ทายาทรุ่นเหลน และยังคงทำหน้าที่เป็นทั้งบ้านและสถานที่ปรุงยาแผนโบราณของหมอหวานสืบต่อกันมากว่า 4 ชั่วอายุคน

ภายในตัวอาคารยังคงเต็มไปด้วยโบราณวัตถุนานาชนิด ที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีต ตลอดจนยาหอมโบราณกว่าร้อยปีทั้ง 4 ตำรับของหมอหวาน ซึ่งเคยได้รับความนิยมอย่างมากในอดีต และยังคงได้รับการถ่ายทอดกรรมวิธีและกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมด้วยเครื่องมือโบราณที่ใช้ในการปรุงยา ขายให้กับลูกค้าเก่าแก่มากว่า 100 ปี ทั้งนี้ อาคารได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปี พ.ศ.2557 จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

"ยาหอม" ถือเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยมายาวนาน ความรู้สึกสดชื่นเมื่อทานยาหอม เป็นคุณสมบัติที่ไม่สามารถหาได้จากยาสมัยใหม่ แต่ปัจจุบันความนิยมในการบริโภคยาหอมได้ลดน้อยลงไป จากความเชื่อและทัศนคติที่มองว่าเป็นเรื่องล้าสมัย สรรพคุณในการรักษาไม่ชัดเจน ขาดผลการรับรองทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุน จึงเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการทำให้ยาหอมกลับมาอยู่ในกระแสความนิยม

ด้วยเจตนารมณ์ในการสร้างการรับรู้ใหม่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีและถูกต้องเกี่ยวกับ "ยาหอม" ให้กับคนรุ่นหลัง บ้านหมอหวาน จึงรังสรรค์วิธีการและรูปแบบการนำเสนอเรื่องราวในอดีต แสดงถึงศาสตร์และศิลป์ในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ รื้อฟื้นให้กลับมามีชีวิต และสอดคล้องกับบริบทสังคมในยุคปัจจุบันอีกครั้ง
การเดินทาง
รถโดยสารประจำทางสาย 12, 35, 42, 508
ร้านค้าแนะนำใกล้พิพิธภัณฑ์
-
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ | 09.00 - 17.00 น.
0-2221-8070
บำรุงชาติสาสนายาไทย เลขที่ 9 ซ.เทศา ถ.บำรุงเมือง แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กทม. 10200