ไทย EN
NEWS
Muse Pass Season 7 is coming!!
Phra Maha Mondop Wat Traimit Wittayaram Museum
นิทรรศการภายในอาคารพระมหามณฑปฯ วัดไตรมิตรวิทยาราม
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราช สมบัติครบ 60 ปี ในปี พ.ศ.2549 และทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปี พ.ศ.2550 ประชาคมนักธุรกิจเขตสัมพันธวงศ์ ชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีน ร่วมกับวัดไตรมิตรวิทยาราม ได้จัดให้มีโครงการ "จัดสร้างพระมหามณฑปประดิษฐานพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร(หลวงพ่อทองคำ) วัดไตรมิตรวิทยาราม” ขึ้น ด้วยความมุ่งหวังว่าพระมหามณฑปจะมีความวิจิตรงดงามควรค่าแก่องค์หลวงพ่อทองคำ อีกทั้งยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ด้วย

โดยอาคารมีโครงสร้างหลัก 4 ชั้น และแบ่งพื้นที่ใช้สอยดังนี้

ชั้นล่างสุด เป็นพื้นที่จอดรถ

ชั้นที่ 2 เป็นพื้นที่ศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราช "ความรุ่งเรืองบนถนนสายทองคำ"

ชั้นที่ 3 นิทรรศการหลวงพ่อทองคำ "จากพุทธศิลป์สุโขทัย สู่พุทธสมัยปัจจุบัน"

ชั้นที่ 4 พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร "พระพุทธรูปทองคำ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก"
การเดินทาง
รถโดยสารประจำทางสาย 1, 4, 7, 25, 40, 53, 73, 177, 529

รถไฟฟ้า MRT : สถานีหัวลำโพง
ร้านค้าแนะนำใกล้พิพิธภัณฑ์
-
วันอังคาร-วันอาทิตย์ | 08.00 – 17.00 น.
0-2623-1229 | 08-9002-2700
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร เลขที่ 661 ถ.เจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100